qwfc.net
当前位置:首页 >> 凡组词语和拼音 >>

凡组词语和拼音

凡字组词有哪些 : 凡尘、凡俗、不凡、是凡、凡响、凡间、凡心、凡例、超凡、凡是、思凡、凡夫、凡人、但凡、举凡、凡庸、下凡、发凡、凡体、凡器、凡此、凡胎、凡俚、凡吏、凡躯、凡聋、凡境、凡驽、凡口、都凡、凡材、凡鸟、凡枯、凡轻、凡俦、据凡、最凡、凡琐、凡情、凡事

凡的偏旁部首是:几部 凡拼音:fán 释义: 1、平常的,不出奇的:平凡.凡庸. 2、指人世间(宗教或迷信的说法):凡尘.凡心. 3、所有的:凡年满十八岁的公民,都有选举权与被选举权.凡是. 4、总共:全书凡二十八卷. 5、大概,要略:大凡.凡例.发凡. 6、中国古代乐谱的记音符号,相当于简谱“4”. 扩展资料 汉字笔画: 相关组词: 1、临凡[lín fán] 天仙降临尘凡. 2、凡音[fán yīn] 普通乐音. 3、凡臣[fán chén] 一般臣子. 4、凡劣[fán liè] 平庸低劣. 5、凡界[fán jiè] 人世间.

凡尘、 不凡、 凡俗、 是凡、 凡间、 凡响、 超凡、 凡心、 凡人、 思凡、 凡是、 凡庸、 但凡、 凡夫、 下凡、 举凡、 发凡、 凡例、 凡躯、 凡此、 凡口、 凡体、 凡器、 凡俚、 凡情、 凡材、 凡胎、 凡流、 凡驽、 凡吏、 最凡、 凡枯、 凡境、 凡轻、 凡愦、 都凡、 凡土、 凡鸟、 凡语、 锦凡

拼 音 guì 部 首 木 笔 画 10 基本释义1.中国广西壮族自治区的别称:~剧.~系军阀.2.〔~花〕常绿小乔木或灌木,叶椭圆形,开白色或暗黄色小花,有特殊的香气,供观赏,亦可做香料,通称“木犀”;简称“桂”,如“金~”,“~子飘香”、“~轮”(月的别称,相传月中植桂花.亦称“桂魄”).3.姓.相关组词 桂皮 桂冠 金桂 桂花 折桂 月桂 桂子 桂剧 桂竹 桂圆 肉桂 石桂桂渚 春桂

凡是 非凡 凡人 一表非凡 下凡 不凡 不同凡响 不知凡几 世凡 丰标不凡 临凡 举例发凡 举凡 举止不凡 仙凡 但凡 入圣超凡 凡下 凡世

凡尘 fán chén凡是 fán shì凡例 fán lì凡俗 fán sú凡人 fán rén凡百 fán bǎi凡事 fán shì凡几 fán jǐ凡庸 fán yōng凡心 fán xīn凡鸟 fán niǎo凡夫 fán fū凡宇 fán yǔ凡客 fán kè凡殇 fán shāng凡缘 fán yuán凡间 fán jiān凡骨 fán gǔ凡此 fán cǐ凡愚 fán yú凡羽 fán yǔ凡品 fán pǐn凡音 fán yīn凡韵 fán yùn凡桐 fán tóng凡响 fán xiǎng凡眼 fán yǎn凡圣 fán shèng凡猥 fán wěi凡世 fán shì

凡可以组什么词语 :凡尘、不凡、凡俗、是凡、凡间、凡响、超凡、凡心、凡人、思凡、凡是、凡庸、但凡、凡夫、下凡、举凡、发凡、凡例、凡躯、凡此、凡口、凡体、凡器、凡俚、凡情、凡材、凡胎、凡流、凡驽、凡吏、

凡人凡间凡尘平凡

凡士林 fán shì lín凡戎车 fán róng chē凡木蔓 fán mù màn凡尔丁 fán ěr dīng凡尔赛 fán ěr sài题凡鸟 tí fán niǎo扫凡马 sǎo fán mǎ醉思凡 zuì sī fán

凡尘、 不凡、 凡俗、 是凡、 凡间、 凡响、 凡心、 凡是、 超凡、 凡夫、 凡人、 下凡、 凡例、 思凡、 发凡、 凡庸、 但凡、 举凡、 凡器、 凡此、 凡吏、 凡胎、 最凡、 凡流、 凡口、 凡轻、 锦凡、 都凡、 凡驽、 凡体、 凡俚、 贫凡、 凡土、 凡躯、 凡鸟、 凡固、 凡聋、 凡琐、 凡枯、 凡目

6769.net | hyfm.net | jtlm.net | sytn.net | lpfk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com