qwfc.net
当前位置:首页 >> 耐能组什么词 >>

耐能组什么词

相关组词耐笃 难耐 耐磨 耐格 耐力 耐静 耐何 颇耐 耐寒 宁耐耐饱 耐用 耐事 耐纶 耐辱 耐穿 禁耐 耐看 耐性 耐热

耐人寻味: 忍苦耐劳: 经得起艰苦的工作和生活.耐人咀嚼: 指耐人寻味.刻苦耐劳: 刻苦:很能吃苦;耐:禁得起、受得住.工作勤奋,经得住繁重的劳累.急不可耐: 急得不能等待.形容心怀急切或形势紧迫.俗不可耐: 俗:庸俗;耐:忍受得住.庸俗得使人受不了.耐人寻味: 耐:禁得起;寻味:探索体味.意味深长,值得人仔细体会琢磨.吃苦耐劳: 耐:禁受得住.能过困苦的生活,也经得起劳累.

耐烦|耐寒|耐用|忍耐|吃苦耐劳,耐力,耐心,耐性,耐火砖,耐人寻味.

耐心的耐能组啥词呢 :耐心、耐用、耐劳、能耐、耐性、耐力、耐久、耐看、忍耐、耐烦、叵耐、耐穿、耐冬、耐受、耐、耐面、耐实、容耐、等耐、挨耐、耐罪、可耐、按耐、禁耐、耐官、耐辱、耐热、守耐、耐静、耐苦、讵耐、耐水、耐饱、耐寒、争耐、耐暑、耐磨、耐旱、耐朵、耐痛

蜓的组词:蜓翼、蜓、螟蜓 蜻蜓、虺蜓、青蜓 蜓、蜓嘲龙、蜻蜓点水 蜻蜓舟、蜻蜓树、蜻蜓艇 竖蜻蜓、捺蜻蜓、蜻蜓撼石柱

贾可以组什么词 :贾人、商贾、贾祸、廉贾、贾郭、贾肆、决贾、舶贾、贾誉、贾物、贾舟 余勇可贾、坐贾行商、蜀贾卖药、 炫玉贾石、贾马许郑、刀笔贾竖、贾女私窥、多财善贾

你好!1. 这个字能组词很少.2. 除蜻蜓外,还可以组词:蜓(yǎn tíng),古书上指壁虎.蜓翼(tíng yì),指射箭的微小目标.虺蜓(huī tíng),是指蜥蜴和壁虎.蜓(tíng mù),意思是蚱蝉的别名.螟蜓(mín tín),传说中的鬼神名.蜻蜓艇(qīng tíng tǐng),解释为蜻蜓舟.蜻蜓点水:指蜻蜓在水面飞行时用尾部轻触水面的动作.比喻做事肤浅不深入.蜓嘲龙(yǎn tíng cháo lóng),以蜓比作龙,有随意混杂,贬低一方之意.希望对你有帮助.

踌可以组什么词语 :踌躇、 踌蹰、 踌、 蹰踌、 踌伫、 踌论、 躇踌、 踟踌、 踌躇满志、 踌躇未决、 踌躇不前

禹帐里、禹域、禹余粮、禹穴、禹行舜趋、禹刑、禹惜寸阴、禹政、禹跳、禹汤、禹孙、禹书、禹膳、禹契、禹启、禹谟、禹门、禹韭、禹葭、禹稷、禹绩、禹迹、禹贡、禹功、禹服、禹渎、禹鼎、禹甸、禹步、禹碑、禹哀.

组词:澎、澎濞、澎、澎澎来、澎湃等等.基本释义:[ péng ] 澎湖列岛(Pénghú Lièdǎo),我国源群岛名,在台湾海峡中.[ pēng ] 溅:~了百一身水.扩展资料1、澎[ péng bì ] 水下泄冲击声.度2、澎濞[ péng bì ] 波浪相撞击声.3、澎[ péng bīn ] 波浪冲激声.4、澎澎知[ péng péng ] 象声词.5、澎湃[ péng pài ]1.形容波浪互相撞击:波涛汹涌~.2.比喻声势浩大,气势道雄伟:激情~的诗篇.

mqpf.net | krfs.net | hyfm.net | pznk.net | rprt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com