qwfc.net
当前位置:首页 >> 拟咏怀诗其七注拼音 >>

拟咏怀诗其七注拼音

yǒng huái bā shí èr shǒu qí yī 咏怀八十二首其一 cháo dài :wèi jìn 朝代:魏晋 zuò zhě :ruǎn jí 作者:阮籍 yè zhōng bú néng mèi ,qǐ zuò tán míng qín.夜中不能寐,起坐弹鸣琴.bó wéi jiànmíng yuè ,qīng fēng chuī wǒ jīn .薄帷鉴明月,清风吹我襟.gū hóng hào wài yě ,xiáng niǎo míng běi lín .孤鸿号外野,翔鸟鸣北林.pái huái jiāng hé jiàn ?yōu sī dú shāng xīn .徘徊将何见?忧思独伤心.

七 注拼音qi zhu第一声第四声

逆浪故相邀,菱舟2113不怕5261摇. 妾家扬子住,便弄4102广陵潮.nì làng gù1653 xiāng yāo, lí回ng zhōu bú pà yáoqìe jiā yáng zǐ zhù,piān nòng guǎ答ng líng cháo

读音:shān cūn yǒng huái 《山村咏怀》是北来宋哲学家邵雍所作的一首诗.这首诗通过列锦的表现手法把烟村、人家、亭台、鲜花等景象排列在一起,构成一幅田自园风光图,并创造出一种淡雅的意境,表达出诗人对大自然的喜爱与赞美之情.作品原百文:一去二三里,烟村四五家.亭台六七座,八九十枝花.译文:一眼看去有二三里远,薄雾笼罩着四度五户人家;村庄旁有六七座凉亭,还有许多鲜花正在绽放.参考资料 田字格转换第一字体网:http://www.diyiziti.com/Builder/305

sān qú dào zhōng 三衢道中 sòng zēng jǐ 宋 曾畿 méi zǐ huáng shí rì rì qíng , xiǎo xī fàn jìn què shān xíng .梅子黄时日日晴,小溪泛尽却山行.lǜ yīn bù jiǎn lái shí lù , tiān dé huáng lí sì wǔ shēng .绿阴不减来时路,添得黄鹂四五声.

国殇》 操吴戈兮被犀甲, cao wu ge xi pi xi jia 车错毂兮短兵接. che cuo gu xi duan bing jie 旌蔽日兮敌若云,jing bi ri xi di ruo yun 矢交坠兮士争先. shi jiao zhui xi shi zheng xian 凌余阵兮躐余行,ling yu zhen xi lie yu hang 左骖殪兮右刃伤;

穆穆清风至 作者:佚名【两汉】 穆穆清风至,吹我罗衣裾. mù mù qīng fēng zhì ,chuī wǒ luó yī jū . 青袍似春草,草长条风舒. qīng páo sì chūn cǎo ,cǎo zhǎng tiáo fēng shū . 朝登津梁山,褰裳望所思. cháo dēng jīn liáng shān ,qiān shang wàng suǒ sī . 安得抱柱信,皎日以为期. ān dé bào zhù xìn ,jiǎo rì yǐ wéi qī .

yè shū suǒ jiàn夜书所见sòng yè shào wēng 宋 叶绍翁xiāo xiāo wú yè sòng hán shēng ,萧萧梧叶送寒声, jiāng shàng qiū fēng dòng kè qíng .江上秋风动客情.zhī yǒu ér tóng tiāo cù zhī ,知有儿童挑促织, yè shēn lí luò yī dēng míng .夜深篱落一灯明.

榆关断音信,汉使绝经过. 胡笳落泪曲,羌笛断肠歌. 纤腰减束素,别泪损横波. 恨心终不歇,红颜无复多. 枯木期填海,青山望断河.

qiū pǔ gē 秋浦歌 (táng )lǐ百 bái (唐)李 白度 bái fā版 sān qiān zhàng , yuán chóu sì gè zhǎng .白 发 三 千 丈, 缘 愁 似 个 长.bú zhī míng jìng lǐ , hé chù dé qiū shuāng ?不 知 明 镜 里, 何 处权 得 秋 霜?

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com