qwfc.net
当前位置:首页 >> 绕开头的四字成语 >>

绕开头的四字成语

关于绕的四字成语 :余音绕梁、 珠围翠绕、 绕梁遏云、 黏吝缴绕、 绕梁三日、 绕梁之音、 雷惊电绕、 歌声绕梁、 余响绕梁、 余妙绕梁、 余音缭绕

绕梁之音: 形容歌声美妙动听,长久留在人们耳中.参见“余音绕梁”.黏吝缴绕: 指胶着在一起,纠缠不休.雷惊电绕: 雷鸣电闪.比喻落笔如飞的笔画.龙蟠虎绕: 犹言龙盘虎踞.形容地势雄伟险要.歌声绕梁: 绕:回旋;梁:房屋的大

绕梁三日 【rào liáng sān rì】 绕梁之音 【rào liáng zhī yīn 】 绕梁遏云【rào liáng è yún】 绕远儿【rào yuǎn ér】 绕罔【rào wǎng】 绕弯子【rào wān zǐ】 绕梁三日 【rào liáng sān rì】:形容音乐高昂激荡,虽过了很长时间,好像仍在回响. 绕

余音绕梁,绕梁三日,珠围翠绕,余音缭绕,翠绕珠围,雷惊电绕,绕梁之音,歌声绕梁,遏云绕梁,余妙绕梁,绕梁遏云,余响绕梁

绕梁三日

璧合珠联→联袂而至→至高无上→上下其手→手不释卷→卷土重来→来龙去脉 → 脉脉含情 → 情不自禁 →禁中颇牧 → 牧猪奴戏 → 戏蝶游蜂 → 蜂拥而上 → 上行下效 → 效死勿去 → 去伪存真 →真心诚意→意气风发→发扬光大→大公无私 ……

绕梁三日成语接龙 日理万机 → 机变如神 → 神安气集 → 集矢之的 → 的一确二 → 二八佳人 → 人百其身 → 身败名隳 → 隳胆抽肠 → 肠肥脑满 → 满不在意 → 意出望外 → 外方内圆 → 圆顶方趾 → 趾高气扬 → 扬长避短 → 短兵接战 → 战不旋踵

魑魅魍魉 chī mèi wǎng liǎng [释义] 魑魅:也作“螭魅”;古代传说中山里湖沼里的鬼怪妖精;魍魉:亦作“罔两”;古代传说中的山川精怪.指害人的鬼怪.后用来比喻各种各样的坏人.原作“魑魅罔两”. [语出] 《左传宣公三年》:“

绕梁之音中文发音: rǎo liáng zhī yīn.成语解释:形容歌声美妙动听,长久留在人们耳中.参见“余音绕梁”.成语出处:晋陆机《演连珠》:“臣闻应物有方,居难则易.……是以充堂之芳,非幽兰所难,绕梁之音,实萦弦所思.”成语造句:清 - 褚人获《隋唐演义》第30回:“慢慢的把声容镇定,方才吐遏云之调,发绕梁之音,婉婉的唱道.”成语使用:作主语、宾语;用于音乐等褒贬解析:属中性成语 近义词:余音绕梁英语翻译:sounds that seem to be winding around the beams

珠围翠绕、绕梁遏云、龙蟠虎绕、余音绕梁、黏吝缴绕、歌声绕梁、雷惊电绕、翠围珠绕、绕梁之音、遏云绕梁、余响绕梁、余音缭绕、余妙绕梁、翠绕珠围、黏缴绕、绕梁三日

clwn.net | hyqd.net | wwgt.net | zxwg.net | xaairways.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com