qwfc.net
当前位置:首页 >> 夙夜无寐是什么意思啊 >>

夙夜无寐是什么意思啊

夙夜无寐 出自《诗经 小宛》【发音】sù yè wú mèi 【原文】《陟岵》陟彼岵兮,瞻望父兮.父曰:“嗟!予子行役,夙夜无已.上慎旃哉!犹来!无止!” 陟彼屺兮,瞻望母兮.母曰:“嗟!予季行役,夙夜无寐.上慎旃哉!犹来!无弃!” 陟彼冈兮,瞻望兄兮.兄曰:“嗟!予弟行役,夙夜无偕.上慎旃哉!犹来!无死!” 【解释】夙:早晨.夙夜无寐: 早晚(白天晚上)都不能睡觉

夙:早晨. 夙兴夜寐:早起晚睡 夙夜无寐: 早晚(白天晚上)都不能睡觉

读音 : 夙夜难寐 sù yè nán mèi释义 :白天黑夜都难以入睡,形容爱情思念之苦,或者是内心愁苦难以入眠近义词:夙夜在公中文发音: sù yè zài gōng.成语解释:从早到晚,勤于公务.成语出处:《诗经 - 召南 - 采蘩》:“被之僮僮,夙夜在

你说的“无寐”是什么里面的?我个人认为是:没有倦意,不想睡觉的意思

不是不能睡,是睡不着,一夜无眠的意思.

夙夜 [sù yè] 夙夜,拼音:sù yè 朝夕,日夜.指天天、时时.夙夜:原意:早夜,即夜未尽天未明的时候 中文名 夙夜 拼音 sù yè 出生地 江苏镇江 星座 白羊座 血型 O 拼音 听语音 sù yè 引证详解 听语音 朝夕,日夜. ①诗经召南采蘩》:“被之僮僮,夙夜在公.” ②《尚书旅獒》:“夙夜罔或不勤,不矜细行,终累大德.” 孔 传:“言当早起夜寐.” ③汉 桓宽 《盐铁论刺复》:“是以夙夜思念国家之用,寝而忘寐,饥而忘食.” ④诸葛亮《出师表》:夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明. 在引申意上形容某人孤单、孤独.

就是和凤姐睡一晚上很难求

晚上夙夜,早上和晚上,整天的意思.夙夜忧叹:整天忧愁叹惜.详情>>2 掳去的意思和寐不忘的意思是什么? 回答 2 3 夙夜是什么意思 回答 2 4 难上而难矣…是什么意? 回答 2 5 难!tomorrow是什么意思

【解释】:夙:早;兴:起来;寐:睡.早起晚睡.形容勤奋. 【出自】:《诗经卫风氓》:“夙兴夜寐,靡有朝矣.” 【示例】:可怜数载宫闱,克勤克俭,~,何敢轻为妄作,有黍姆训. ◎明许仲琳《封神演义》

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com